.... Máu thù trong mắt....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 719

…Mày ác gian tâm tà không ngại
Giết người như ngóe lại giấu tay
Đừng tưởng mày mãi khôn như vậy
Địa ngục bao người cũ chờ mày

anhmat_hanthu_nguyentandung

Trọng ơi! Đúng là mặt mày dày
Lỡ dưới tay mày thật không may
Được lắm có ngon cứ đợi đấy
Rồi tới ngày mày trả nợ vay
Cứ giả đạo đức giả thơ ngây
Lừa dân bán nước hại nhân tài
Đầu óc mày toàn điều dơ dáy
Tim mày đen nhìn thấu ra ngay
Trọng ơi ! Đúng là thứ mặt trây
Lương thiện gian tà gánh hai vai
Cứ dấn sâu tạo điều oan trái
Đừng tưởng mày giấu được là hay
Mưu hèn kế bẩn đem gài bẫy
Tưởng giúp mày ngồi mãi trên ngai
Trong mắt máu thù không ngừng chảy
Ngày mày đền tội sẽ tới ngay
Trọng ơi! Đúng là quá sức cay
Giờ thì mọi việc sắp phơi bày
Mày ác gian tâm tà không ngại
Giết người như ngóe lại giấu tay
Đừng tưởng mày mãi khôn như vậy
Địa ngục bao người cũ chờ mày
Chừng đó có van xin vái lạy
Mày không còn cơ hội đầu thai

....

Trần Thị Tuyết Nhung

anhmat_hanthu_nguyenphutrong