....Cùng nhau...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 863

“…Cúi đầu chịu kiếp khùng điên
Bấp bênh như những chiếc thuyền tả tơi
Thảm thương dân Việt tôi ơi!
Cùng nhau hợp sức nói lời đấu tranh
…”

nguoidan_phandoi

Sống dưới vực thẳm phiền lo
Phận người như những con bò thiếu rơm
Bị cột đầu dắt mũi gờm
Sợ tội phản động sớm hôm thây vùi
Tai ngơ miệng nín mắt đui
Mặc tình cho bọn chồn lùi vặt lông
Độc lập tiềm ẩn số không
Tự do bị buộc nhốt lồng tối tăm
Đỉẻng gieo rách rưới bao năm
Điẻng dẫn vô tới đường hầm chát cay
Đỉẻng phát bánh vẻ cố nhai
Đỉẻng giao cờ đỏ đọa đày tấm thân
Cả nước chín chục triệu dân
Phục tùng trước cảnh bất nhân tà quyền
Cúi đầu chịu kiếp khùng điên
Bấp bênh như những chiếc thuyền tả tơi
Thảm thương dân Việt tôi ơi!
Cùng nhau hợp sức nói lời đấu tranh
Chống đỉẻng chồn láo lưu manh
Chống bọn tàu khựa "sô vanh"(*) sai lầm
Bảo vệ tiếng nói lương tâm
Ánh sáng chân lý ngàn năm giữ gìn
Toàn vẹn lãnh thổ quê mình
Hạnh phúc No ấm Chân tình sắc son

....

Trần Thị Tuyết Nhung

(*) chauvinisme

nguyenvantuc09