....Sự thật...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 397

…Kim Cang Chú cũng bất tuân
Địa ngục âm phủ vạn lần trả vay
Không còn chỗ để đầu thai
Nhãn tiền quả báo họa tai đời đời

nguyenphutrong_batan_truta

Sự thật chỉ một mà thôi
Hai đít cũng phải đầu rời như ai
Ngày đó cũng chẳng còn oai
Đỉẻng mày quỉ sứ đọa đày nát thân
Kim Cang Chú cũng bất tuân
Địa ngục âm phủ vạn lần trả vay
Không còn chỗ để đầu thai
Nhãn tiền quả báo họa tai đời đời
Đỉẻng mày ác thấu tận trời
Thiên Lôi Địa Võng sắp mời đó nha
Mắt thường cũng thấy đó mà
Độc ác ngu dốt điêu ngoa lọc lừa
Ăn hết mọi thứ không chừa
Tận thu vắt kiệt chẳng thừa thứ chi
Giấu tay ném đá nhằng nhì
Đồng Tâm đạo lý Sử ghi tội đầy
Đỉẻng mày một lũ mặt dày
Hại dân thờ giặc nợ day hứa càn
Xuống Hố Cả Nước bàng hoàng
Lòng dân oán hận điêu tàn quê hương
Ngôi sao sắp lặn xuống mương
Làm ơn tự diệt trả đường cho dân
Đỉẻng mày dân quyết không cần
Làm ơn tự diệt trả phần thiện lương

....

Trần Thị Tuyết Nhung