Thêm một kẻ ngu ( Hoa Mai Nguyen)

Lượt xem: 1839

Tiến sĩ biết thổi biết bơm.
Biết cầm chân cẳng, biết ôm thầy đồ.
Tiến sĩ cái loại điên rồ.
Giọng nói vịt đực ồ ồ khó nghe.

tiensi_doanhuong

Hôm nay con mụ này ngu.
Cái loại tiễn sĩ, mà ngu hơn bò.
Cái mồm cong kiểu chữ O
Chúm cha chúm chím như bò nhai rơm.

Tiến sĩ biết thổi biết bơm.
Biết cầm chân cẳng, biết ôm thầy đồ.
Tiến sĩ cái loại điên rồ.
Giọng nói vịt đực ồ ồ khó nghe.

Tiến sĩ cái loại xum xoe.
Bám vào đít đảng để đè dân đen.
Mai này dân nổi một phen.
Hỏi mày cái tội thói quen chửi người

30/11/2017
Hoa Mai Nguyen