....Điều đó...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 505

“…Điều gì đó rợn mình khủng khiếp
Lũ giết người gây nghiệp ác căn
Luật kiểu rừng rú hung hăng
Lũ đỉẻng chồn láo sống bằng ký sinh
Thú hoang lộ rõ nguyên hình
…”

ledinhkinh_hahuyson01

Điều gì đó mong chờ chưa đến
Giữa rừng người ngơ nghễnh cúi đầu
Cả Nước Xuống Hố từ lâu
Đói nghèo gắn với thảm sầu bất công
Tầm thường, rỗng não, cạn lòng
Giả mù, câm, điếc để mong đổi đời
Mà tiếng than oán khắp trời
Do tôi (😪), do bạn (?), do đời (?) không nguôi
Điều gì đó dập vùi lẽ sống
Cả binh đoàn cơ động bao vây
Mạng người chết chẳng toàn thây
Đồng Sênh máu đỏ thấm đầy đất đai
Nông dân khắc khổ trắng tay
Đồng Tâm nước mắt nối dài oan khiên
Lòng đất son sắc tổ tiên
Tim tôi (❤), tim bạn (❤) thiêng liêng nghĩa tình
Điều gì đó rợn mình khủng khiếp
Lũ giết người gây nghiệp ác căn
Luật kiểu rừng rú hung hăng
Lũ đỉẻng chồn láo sống bằng ký sinh
Thú hoang lộ rõ nguyên hình
Dã man giết hại dân tình nhiễu nhương
Tham hơn sói dữ tranh xương
Có tôi (😪), có bạn (?) lầm đường cả tin

Trần Thị Tuyết Nhung