...Chẳng nhằm gì...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 489

…Khinh đỉẻng chồn láo bắn vào lương dân
Mấy chục tuổi đỉẻng quên thân
Mồ hôi công sức thấm dần Đồng Sênh
Đồng Tâm quyết vững bước lên
Lòng đất thương tiếc không quên Cụ Kình

55_tuoidang_ledinhkinh

Mấy chục tuổi đỉẻng nhằm gì    
Khi án tử quyết tru di ba đời
Đỉẻng tạo bằng chứng che trời
Vội xét xử án bịt lời thế gian
Búa liềm cờ đỏ điêu gian
Tận diệt tận chiếm đất vàng Đồng Tâm
Lòng dân nghẹn đắng bao năm
Niềm tin xương máu trao nhầm lưu manh
Đồng Sênh thương tổn khó lành
Nằm trong chiến lược đỉẻng giành đất ăn
Hoang tàn chồng chất khó khăn
Vì đất lam lũ chống ngăn bạo quyền
Giữ đất nhiệm vụ đầu tiên
Đất là xương máu gắn liền quê hương
Hòa bình giữa chốn đời thường
Đỉẻng quyết giành đất nhiễu nhương xóm làng
Điẻng tranh ăn quá tồi tàn
Nếu không cướp đất lộn gan lên đầu
Bằng mọi cách nhúng chàm sâu
Giết người vô tội đúng khâu quy trình
Khép lớn tội dễ hành hình
Thêm 2 án tử tài tình diễn hay
Chung thân gánh vác khổ sai
27 án nhỏ lai rai dập vùi
Trấn áp thủ đoạn dùi cui
Vu khống tra khảo rợn người súng dao
Đất đai cũng biết khóc đau
Khinh đỉẻng chồn láo bắn vào lương dân
Mấy chục tuổi đỉẻng quên thân
Mồ hôi công sức thấm dần Đồng Sênh
Đồng Tâm quyết vững bước lên
Lòng đất thương tiếc không quên Cụ Kình

Trần Thị Tuyết Nhung