Mất dạy khốn nạn bẩn thỉu …! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 498

“…Đừng hãm hại dân vào tăm tối
"Cố được gì những thứ rớt rơi"
Hành xử như bè phường vô loại
Đỉẻng mày loại hạ đẳng bá vơ
Đừng bẩn thỉu nữa đỉẻng mày ơi…”

matday_khonnan_banthiu

Đừng mất dạy nữa đỉẻng mày ơi
Chui rúc từ quần nhân dân thôi
Từ "đất và máu" người vô tội
Độc quyền tóm lợi ích bẩn dơ
Sử dụng "vũ khí" gây đầy lỗi
Vây Đồng Tâm che giấu nhuốc nhơ
Vụng ác nhục hèn như con rối
Ngu si bần độc đỉẻng quá tồi
Đừng khốn nạn nữa đỉẻng mày ơi
Che trời giấu đất cũng vậy thôi
Đồng Tâm Đồng Sênh là tiếng nói
Phản kháng áp bức đến muôn đời
Đừng hãm hại dân vào tăm tối
"Cố được gì những thứ rớt rơi"
Hành xử như bè phường vô loại
Đỉẻng mày loại hạ đẳng bá vơ
Đừng bẩn thỉu nữa đỉẻng mày ơi
Nhân dân cả nước rõ lắm rồi
Chuyên lật mặt lưu manh gian dối
Đến ngày tàn mặt nạ phải rơi
Gian ngoa vu cung mày còn chối
Khẩu khí tố giác thật tuyệt vời
Rồi đây phải trả vay gấp bội
Bức tử Đồng Tâm đỉẻng mày toi

....

Trần Thị Tuyết Nhung

vuan_dongtam_nguyenhongbach

vuan_dongtam03