....Thủ tục giết...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 881

“…Thiên đường bánh vẽ vỡ tan
Dập vùi bỏ mạng xóm làng điêu linh
Đồng Tâm chẳng có tội tình
Chỉ là đỉẻng quyết hành hình không tha
…”

ledinhkinh21

Thủ tục giết người hèn nhục quá
Như trò hề đá cá lăn dưa
Tra tấn vu khống từa lưa
Bày biện kịch bản xử bừa cho xong
Hỏi cung xảo ngữ lòng vòng
Quan toàn tráo trở trợn tròng lưu manh
Trang bị vũ khí giết nhanh
Chực chờ kết toán tranh giành thịt tươi
Thủ tục giết nhắm người lương thiện
Chốn công đường ti tiện lố lăng
Chứng cớ tang vật nhùng nhằng
Nhân danh luật pháp cào bằng lương tâm
Kết tội lý lẽ gian thâm
Án tử có sẵn hờn căm thấu trời
Bầy đàn dã thú xực xơi
Rừng rú nanh vuốt gớm đời quỉ ma
Thủ tục giết thật là trơ trẽn
Dành cho người theo đỉẻng bao năm
Thật thà chất phác tin nhầm
Giờ thì sáng mắt tím bầm ruột gan
Thiên đường bánh vẽ vỡ tan
Dập vùi bỏ mạng xóm làng điêu linh
Đồng Tâm chẳng có tội tình
Chỉ là đỉẻng quyết hành hình không tha

....

Trần Thị Tuyết Nhung