....Phiên tòa thế kỷ...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 573

“…Kịch bản đạo diễn theo khung
Búa liềm tra tấn trùng trùng mị dân
Không cho "phản động" đến gần
Phiên tòa thế kỷ bội phần bức cung
…”

phientoa_theky02

Choàng áo thụng đen tay cầm trịch
Bóng tử thần rục rịch ra oai
Ung dung vũ khí trưng bày
Án để đe trị đọa đày dân ngu
Luật rừng thể chế gông tù
Xã hội man rợ toàn gù khum lưng
Vu khống tội người từng theo đỉẻng
Đối mặt gườm chật nghẽn súng dao
Đồng chí đồng đội đồng bào
Đồng Tâm mắc tội không giao đất liền
Đồng Sênh đỉẻng hốt gom tiền
Kiếp nông dân khổ triền miên uất hờn
Chủ tọa xử nhơn nhơn tự đắc
Vở bi hài gieo rắc họa hung
Kịch bản đạo diễn theo khung
Búa liềm tra tấn trùng trùng mị dân
Không cho "phản động" đến gần
Phiên tòa thế kỷ bội phần bức cung

....

phientoa_theky01

Trần Thị Tuyết Nhung