Biểu ngữ trắng (Từ Thức)

Lượt xem: 753

“…Mặc dù đã có hàng trăm người mang biểu ngữ trắng bị bắt, luật an ninh của Bắc Kinh dự trù các hình phạt nặng, có thể tới tù chung thân, cho mỗi hành vi chống đối, đã không nghĩ tới tội mang biểu ngữ trắng…”

blank_protest01

Riêng chuyện thông minh, tìm những hình thức tranh đấu thích hợp với hoàn cảnh, lớp trẻ Hongkong có thể làm gương cho thiên hạ.

Thí dụ mới nhất là phong trào giấy trắng.

Sau khi Trung Cộng ban hành luật an ninh, cấm biểu tình, cấm tất cả những biểu ngữ chống Tàu, giới trẻ dùng tờ giấy trắng làm võ khí tranh đấu.

Chỉ cần một người, một nhóm người, không bạo động, dương một tờ giấy trắng.

Tờ giấy trắng gợi lại những phong trào tàn sát người có tư tưởng đối lập trong lịch sử Tàu , gọi là ‘’khủng bố trắng’’ (tiếng Tàu: báixè kongbù, bạch khủng bố)

Giấy trắng biểu tượng một Hongkong không còn báo chí, sách vở. Tư tưởng, chữ nghĩa bị cấm. Tư duy của cả một dân tộc, hôm trước là vùng tự do, ngày nay tất cả bị xoá bỏ, chỉ còn trang giấy trắng.

blank_protest02

Sau luật an ninh, tất cả những sách báo có đôi chút chỉ trích hay bất lợi cho chế độ đều bị rút khỏi các thư viện, trường học. Các tác giả bị lùng bắt, giam giữ

Mặc dù đã có hàng trăm người mang biểu ngữ trắng bị bắt, luật an ninh của Bắc Kinh dự trù các hình phạt nặng, có thể tới tù chung thân, cho mỗi hành vi chống đối, đã không nghĩ tới tội mang biểu ngữ trắng.

Các phong trào tranh đấu VN có lẽ nên bắt chước, nặn óc tìm những hình thức tranh đấu thông minh, hữu hiệu, bạo quyền không thể, hay đúng hơn, khó đàn áp.

Chúng ta đang sống trong thời đại truyền thông, cần sáng tạo. Hình ảnh nói nhiều hơn lời nói, những câu chửi thề. Hãy lớn lên, ra khỏi văn hoá ĐMCS…

Từ Thức
(tuthuc-paris-blog.com)

Nguồn: facebook.com/tu.thuc.39