....Đừng tưởng...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 799

…Đỉẻng chồn láo lác tiểu nhân
Dẫn dắt Cả Nước phi thân Xuống Hầm
Trả thù đứa trẻ lên năm
Chặn đường đến lớp ươm mầm tương lai
..

tuenha_duoi_truong

Đỉẻng chồn láo lác tiểu nhân
Dẫn dắt Cả Nước phi thân Xuống Hầm
Trả thù đứa trẻ lên năm
Chặn đường đến lớp ươm mầm tương lai
Than ôi! Số phận an bày
Sống trong chế độ đọa đày cướp công
Chỉ vì có Mẹ thật lòng
Ngay thẳng góp ý bất đồng chính chuyên
Tư bản đỏ ác lộng quyền
Biến giáo dục giống đắm thuyền chết trôi
Ông Nhạ lên tiếng đi thôi
Cả thế giới biết ông tồi lắm nha
Thế kỷ 21 rồi đa
Đừng có man rợ đạp chà lương tâm
Đừng tưởng chuyện nhỏ mà lầm
Lửa thiêu điẻng ác ngấm ngầm từ đây

.....

Trần Thị Tuyết Nhung