....Nhịu...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 572

Thở than dân ngậm bồ hòn
"Ký sinh đường phố" mỏi mòn chưa yên
Vì cả hệ thống chuyên quyền
Coi dân như rác triền miên khinh thường

ban_hang_rong01
Ảnh: afamily.vn

Nhịu óc nhịu lưỡi nhịu tay
Sao mà đúng lúc nhịu dai rối nhừ
Nhịu chủ tịch nhịu bí thư
Nhịu chỉ thị nhịu thông tư dài thoòng
Nhịu quan lớn nhịu bần nông
Nhịu cách cái mạng hàng rong vỉa hè
Mưu sinh trên đục dưới đe
Búa liềm cờ đỏ đỉẻng đè xiết dân
Gánh hàng mưa nắng đuối chân
Đói no lam lũ khổ thân sống còn
Thở than dân ngậm bồ hòn
"Ký sinh đường phố" mỏi mòn chưa yên
Vì cả hệ thống chuyên quyền
Coi dân như rác triền miên khinh thường
Lời xin lỗi kiểu láo lươn
Giải thích như thể một phường lăn dưa
Vo tròn chữ nghĩa đẩy đưa
Từ trên xuống dưới chắc chưa hiểu đời
Phát ngôn phải biết đúng lời
Truyền hình cả nước nói chơi sao đành
Bao nhiêu quan đứng đầu ngành
Sao còn im lặng loanh quanh lạ kỳ
Phóng lao trơ tráo ù lì
Lộ mặt gian xảo ngu si bốn lò

quanlai_buonganh
Ảnh: vietluan.com.au

....

Trần Thị Tuyết Nhung