....Cò mồi/Dân khinh...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 464

“…Tráo trơ phản bội coi thường hạ dân
Ký sinh nguồn cội xuất thân
Từ đầm rau muống bao lần trốn chui
Lủi hầm hoang lạnh dân nuôi
…”

Cò mồi núp bóng từ bi
Biện hộ tha thứ du di mở đường
Bao che cho đỉẻng bất lương
Tráo trơ phản bội coi thường hạ dân
Ký sinh nguồn cội xuất thân
Từ đầm rau muống bao lần trốn chui
Lủi hầm hoang lạnh dân nuôi
Từng vết thương từng giấc ngủ vùi canh me
"Gánh hàng rong" kịp chắn che
Đâu biết thành đỉẻng hỗn lè đe dân
Làm ơn học chữ Trung Nhân
Kính Dân Liêm Chính định thần sắc son
Vì Dân Vì Nước sống còn
Hơn là hèn nhục cúi lòn dân khinh

vtv_kysinhtrung02

....

Trần Thị Tuyết Nhung