....Đỉẻng sinh khốn nạn... (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 704

“…VTV sóng quốc gia
Phỉ báng mạ lị đầu ra đỉẻng mày
Ngôn từ há miệng mắc quai
Ráng học ăn nói từ rày về sau
..”

nguoi_banrong01

 

Đỉẻng mày là ký sinh trùng
Thua cả dòi bọ sống đùn trong phân
Nếu mà không có nhân dân
Cái đầu mày có chỗ lần ra không
Sao giờ lấy có nói không
Lừa dân giải phóng bẻ cong nghĩa tình
Đỉẻng mày thua cả súc sinh
Vong ơn bạc nghĩa hiện hình dạ xoa
VTV sóng quốc gia
Phỉ báng mạ lị đầu ra đỉẻng mày
Ngôn từ há miệng mắc quai
Ráng học ăn nói từ rày về sau
Ngôn từ mất dạy tào lao
Dân khinh dân chửi lộn xào hiểu chưa
Đỉẻng mày khốn nạn khó ưa
Ráng mà tử tế cho vừa lòng dân
Không dân rồi sẽ biết thân
Đỉẻng mày còn có đường lần ra sao

????

vtv_kysinhtrung

....

Trần Thị Tuyết Nhung