....Chẳng yên...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 483

…Nhượng cắt lãnh thổ hao mòn
Bia đời bia miệng miếng đòn thế nhân
Mộ sâu che giấu xác thân
Ô danh ô nhục từ trần chẳng yên...

damma_phieu04

Rưng rưng khóc mít tơ phiêu
Hồn lìa thân xác lắm điều bám vây
Đỉẻng teng truy điệu cả bầy
Đường phố phản cảm đứng đầy học sinh
Bị ép ôm ảnh giơ hình
Cho cả nước biết chút tình mỉa mai
Phiền hà tốn kém tượng đài
Chỉ có lãnh đạo độc tài ngu dân
Cầu giặc bán nước vinh thân
Xuống địa ngục nhớ tiệc trần bạc điêu
Mỹ nhân kế chốn thiên triều
Làm cho chín họ nát tiêu ba đời
Đỉnh cao vọng tộc một thời
Mà chuyến xe cuối hượm lời tiếc thương
Tèng tèng mếu gượng làm gương
Dân chúng hỉ hả bên đường hát ca
Mít tơ phiêu đã đi xa
Tiếng đời để lại khó mà rửa xong
Ải Nam Quan cấn nợ xong
Thác Bản Giốc cũng chẳng mong gì còn
Nhượng cắt lãnh thổ hao mòn
Bia đời bia miệng miếng đòn thế nhân
Mộ sâu che giấu xác thân
Ô danh ô nhục từ trần chẳng yên

....

Trần Thị Tuyết Nhung