....Xây mả cho Phiêu....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 764

…Lệnh truyền các bước gần xa
Cả nước than khóc như là "tổ ong"
Để đánh lạc hướng ngược dòng
Che đám nịnh lố chơi bông tấu hài

lekhaphieu_tu_ngam01

Ải Nam Quan đã nhượng xong
Thác Bản Giốc cũng chẳng mong gì còn
"Phiêu" tan hồn vía cúi lòn
Theo đỉẻng khi sống/chết mòn sử xanh
Dòng tộc phả hệ hôi tanh
Nhục lây lũ đỉẻng lưu manh độc tài
Cả đám há miệng mắc quai
"Quốc tang" đại lễ an bày sao đây
Lệnh tìm mấy đứa khóc vay
Đâm thuê chém mướn vào ngay thế hồn
Lệnh truyền chọn đám ác ôn
Trong mùa Covid dập dồn thế thân
Lệnh truyền trong đám gian thần
Mưu hèn kế độc ác bần bung ra
Lệnh truyền các bước gần xa
Cả nước than khóc như là "tổ ong"
Để đánh lạc hướng ngược dòng
Che đám nịnh lố chơi bông tấu hài
Tốn hao ngân sách mỗi ngày
Ồn ào một đám tay sai diễn trò
Mặc cho vận nước đáng lo
Đỉẻng chồn lùi vẫn reo hò ba hoa
Nợ công dân cõng xót xa
Tuôn ra xây cái mả tà cho phiêu

....

Trần Thị Tuyết Nhung