Đảng cộng sản Việt Nam (Hoa Mai Nguyen)

Lượt xem: 963

…Nhìn về đất nước tôi.
Đứng bên đây tôi khóc.
Cho dân tộc Việt Nam.
Nỗi đau này đau quá.
Chẳng biết bao giờ nguôi…

thamnhung_chongai

Đảng xưa kia khờ dại.
Tôn thờ đám Mác-lê.
Tư tưởng Hồ-Trung Cộng.
Mộng bá quyền quê hương.

Đảng ngày nay mê say.
Đô la vơ đầy túi.
Mác-Lê không cần thiết.
Chỉ vỏ bọc bên ngoài.
Bên trong là tham nhũng.

Chúng bán sạch quê hương.
Qua mô hình phát triển.
Đất nước chẳng tiến lên.
Thấy giật lùi tụt hậu.

Quê hương của chúng ta.
Từ biển đảo đất liền
Nay sắp thành Trung cộng.
Lại bắc thuộc ngàn năm.

Nhìn về đất nước tôi.
Đứng bên đây tôi khóc.
Cho dân tộc Việt Nam.
Nỗi đau này đau quá.
Chẳng biết bao giờ nguôi.

Quê hương thuở một thời.
Ông cha ta giữ nước.
Nay con cháu thờ ơ.
Quê hương còn hay mất?
Vẫn ngủ gật không hay.

Hoa Mai Nguyen
25/05/2016