....Đỉẻng mày...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 377

…Đỉẻng ra luật cướp tả tơi dân lành
Đỉẻng mày quá lưu manh ác độc
Gạt dân oan chẳng ngóc nổi đầu
Cách gì tả được hết đâu

dantinh_thethai01

Đỉẻng mày thật ra là giẻ rách
Giải phóng dân có đách gì nhờ
Hại dân khổ nạn kêu trời
Tưởng người dân cứ dại khờ mãi sao
Nơi dân cắt rún chôn nhao/nhau
Đất đai công sức của bao nhiêu đời
Bày mưu cướp đoạt khơi khơi
Đền bù theo kiểu trò chơi ác hèn
Đỉẻng mày tưởng dân quèn không biết
Cả họ mày giả điếc dân khinh
Chức cao yến tiệc linh đình
Mà sao không hiểu dân tình đói meo
Thế cô uất hận khổ nghèo
Thành dân oan sống eo sèo khắp nơi
Kiện thưa chờ riết hụt hơi
Đỉẻng ra luật cướp tả tơi dân lành
Đỉẻng mày quá lưu manh ác độc
Gạt dân oan chẳng ngóc nổi đầu
Cách gì tả được hết đâu
Trời cao chẳng thấu nỗi sầu nước non
Nợ công đổ mặc cháu con
Lừa đất ăn đất sống mòn nghĩa nhân
Độc tài gian đểu tham sân
Đỉẻng mày gây nghiệp vô luân hại đời

....

dantinh_thethai02

Trần Thị Tuyết Nhung