....LON & Hương Nhây....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 520

”...Nếu không nhờ bạn trên fây
Đâu ai biết mặt "Hương nhây" cỡ nào
Nhờ nghề ăn nói tầm phào
Nên LON có dịp nháo nhào vui ghê...”

huong_nhay02

Ôm LON nghi vấn cỏn con
Bực mình không hiểu chữ Lon nghĩa gì
Lên Lon, hóng Lon là chi
Cầm Lon gắn rửa là kỳ hay sao
Mở Lon chợt thấy xôn xao
Phải hiểu Tiếng Việt thế nào đúng đây
Nếu không nhờ bạn trên fây
Đâu ai biết mặt "Hương nhây" cỡ nào
Nhờ nghề ăn nói tầm phào
Nên LON có dịp nháo nhào vui ghê
Hương nhây thề chẳng biết quê
Quyết đứng đầu Bộ tiện bề giữ LON
....

Trần Thị Tuyết Nhung
....
LON có nghĩa là...a cái Lon
Phải viết chữ Hoa.