....Cùng khổ...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 741

...Thân tàn ma dại rẻ hơn bèo
Nhân quyền nhân phẩm sao quá hẻo...

chacon_nugiaovien_trantruong

Sáng lòng sáng mắt một kiếp nghèo
Thân tàn ma dại rẻ hơn bèo
Nhân quyền nhân phẩm sao quá hẻo
Ác độc hại người óc thua heo
Công đường công lý càng lạnh lẽo
Án oan chất ngất xử eo sèo
Đỉẻng nói một đằng làm một nẻo
Bơ phờ dân đói phận leo teo

an_vesau_luoc
....

Trần Thị Tuyết Nhung