...Tội nghiệp/Khôn lòe...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 945

Đua nhau ăn cướp chủ trương khôn lòe
Cắt đuôi đè họng gằn đe
Tượng trống đui điếc lặng nghe tiếng đời...

bualiem_de_chimlac

Búa liềm nhấn con chim tội nghiệp
Đỉẻng ra oai gõ nhịp mị dân
Tượng đài như cái thùng phân
Nhìn qua rõ biết óc đần mặt mo
50 tỉ chớ vòng vo
Gian tham giở đủ ngón trò lưu manh
Đục khoét công quỹ rành rành
Bầy sâu hại nước nhân danh chánh
quyền

Một nồi lẩu bạc tiền chó táp
Xơi ngon trên luật pháp vô minh
Chung bè một lũ đáng khinh
Xuống Hố Cả Nước công trình bất lương
Hình chim mỏ khóa thê lương
Đua nhau ăn cướp chủ trương khôn lòe
Cắt đuôi đè họng gằn đe
Tượng trống đui điếc lặng nghe tiếng đời

Trần Thị Tuyết Nhung