....Là con tội...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 589

‘…Hiệu trưởng như vậy đáng không
Cô giáo có xứng với công trồng người
Bộ trưởng thì vẫn cứ cười
Giáo dục theo kiểu đười ươi mạt tàn...’

(Không được sinh ra ở xứ giãy hoài không chết)😪😪😪😪!!!!

hocsinh_codon01

Đỉẻng lo bóc lột ăn bòn
Dạy trẻ học cách xoáy mòn nghĩa nhân
Giáo điều thực dụng cơ bần
Trăm ngàn tiêu chí chỉ cần vặt lông
Thi đua thành tích lập công
Giao ban Cờ Đỏ bợ bồng cấp trên
Trấn áp sách lược không bền
Trí nhân lễ đức bỏ quên luôn rồi
Chạy theo thành tích hiếm hoi
Đổ thừa trách nhiệm ông/tôi học đường
Chứng nhân đứng trước cổng trường
Nhìn gương người lớn biểu dương uy quyền
Mới lớp 1 đã thấy phiền
Còn bao nhiêu chặn bạc tiền ói ra
Năm học đằng đẳng thiệt mà
Phụ huynh móc túi chi ra giữ hồn
Tưởng rằng con học chữ khôn
Nào hay nuôi một lũ chồn lùi trong
Hiệu trưởng như vậy đáng không
Cô giáo có xứng với công trồng người
Bộ trưởng thì vẫn cứ cười
Giáo dục theo kiểu đười ươi mạt tàn....

vanban_ubnd_haiphong

Trần Thị Tuyết Nhung