....Cho quen sợ...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 665

‘…Dã man hiểm độc cho quen sợ
Công lý minh oan chết cả đời
…’

noiso_edvardmunch

Những người dân khốn khổ bơ vơ
Dúm dó tàn thân tính từng giờ
Án tích nhục hình quy kết tội
Lồng oan trùm hết kiếp dân tôi
Chan nước mắt lùa cơm tức ói
Lạm quyền Tư pháp lũ tanh hôi
Đỉẻng quyết "thà lầm" là cốt lõi
Dân đen tội phạm chẳng chung Trời
Dã man hiểm độc cho quen sợ
Công lý minh oan chết cả đời

hoduyhai08

Trần Thị Tuyết Nhung