....Quặn sầu...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 537

…Anh linh đất nước hằng nung nấu
Lãnh thổ ngàn năm ngẩng cao đầu…

vnch01

"Nồi da nấu thịt" đã qua lâu
Tưởng quên rồi "đóm mắt hỏa châu"
Hồn nước Tháng Tư đau ai thấu
Biển khơi pha tiếng khóc quặn sầu
Vận nước đời trai đền nợ máu
Ly hương khúc nhạc lắng đêm thâu
Anh linh đất nước hằng nung nấu
Lãnh thổ ngàn năm ngẩng cao đầu

siquan_haiquan_vietnam

Trần Thị Tuyết Nhung