....Thêm buồn...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 207

…Khắp cả nước rối bời tâm trí
Tưởng yên lành chợt nghĩ mông lung
Người chưa bệnh cũng phát khùng
Phố phường làng xóm đi chung một xuồng…

 

cuakhau_viettrung

Cổng biên giới mở ngày bệnh dịch
Đỉẻng ban ơn thọ địch khắp nơi
Cách ly kêu gọi chờ thời
Thói quen đổi hết ngồi chơi trong nhà
Khắp nơi hạn chế lại qua
Toàn dân ăn ngủ vô ra cầm chừng
Mong sao có thuốc để mừng
Nghe tin lây nhiễm chẳng ngưng thêm buồn

Miền Tây nước mắt tuôn nắng hạn
Chờ thượng nguồn giải nạn đồng hoang
Đất khô ruộng lúa khóc than
Sông quê nhiễm mặn phèn khan cạn dòng
Đời dân chẳng thấy màu hồng
Quanh năm thuế má chất chồng rối ren
Kéo dài phận kiếp dân đen
Khổ thân gánh nợ bon chen với đời

Khắp cả nước rối bời tâm trí
Tưởng yên lành chợt nghĩ mông lung
Người chưa bệnh cũng phát khùng
Phố phường làng xóm đi chung một xuồng
Trẻ già trai gái cuống cuồng
Đợi hết dịch chả biết buồn hay vui
Tương lai rồi cũng thụt lùi
Xuống Hố Cả Nước tối thui cuộc đời

canhdong_kho

Trần Thị Tuyết Nhung