...Tao lặn sâu...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 701

…Lặn sâu khá tốt thay lặn cạn
Miễn sao là còn mạng vui thôi
Xếp Hàng Chó Ngựa ỉ ôi
Bây ráng chống dịch xong rồi kêu tao...

phutrong_lanxau

Lặn sâu cũng oai như lặn cạn
Bốn bốn ngày kiếp nạn chưa qua
Xuống Hố Cả Nước vui nha
Chống dịch như hạch kệ bà tụi bây

Lặn sâu khá tốt thay lặn cạn
Miễn sao là còn mạng vui thôi
Xếp Hàng Chó Ngựa ỉ ôi
Bây ráng chống dịch xong rồi kêu tao

Lặn sâu cố thở sau lặn cạn
Tao ngồi trên đâu ngán bọn mi
Xù Hết Chủ Nợ sợ chi
Một đít hai ghế ôm ghì chẳng lo

hihoa_phutrong

Trần Thị Tuyết Nhung