Chuyện bếp (Phạm Đình Trọng)

Lượt xem: 756

‘…Sau những tượng đài Lê nin, tượng đài Hồ Chí Minh sừng sững, sau những tượng đài anh hùng liệt sĩ hoành tráng giữa quảng trường mênh mênh, sau những công viên nhạc nước lung linh màu sắc đều thấy thấp thoáng những xó bếp tối tăm với những bộ mặt quan chức xôi thịt lơ láo vào ra…’

theodang_lamgiau

Dấm dúi bàn nhau vét tiền trong túi ngân sách teo tóp, lép xẹp ra tặng cho mỗi gia đình người dân thành phố món quà trị giá khoảng năm trăm ngàn đồng mừng 65 năm thành phố được giải phóng khỏi đội quân xâm lược Pháp.

Tiền có đồng, cá có con. Nếu mang tiền tươi ra tặng thì hết xơ múi. Phải hoán đổi tiền thành hàng hóa. Giá cả hàng hóa do bên bán và bên mua thỏa thuận, thực chất là cuộc đi đêm nâng khống giá. Giá thực là một đồng, bên mua chỉ phải trả cho bên bán một đồng. Nhưng hóa đơn thanh toán phải ghi giá là năm đồng, mười đồng, bên mua mới có khoản tiền chênh lệch, tiền dôi dư mà dấm dúi chia chác nội bộ với nhau. Tung quân đi khảo sát giá rồi về bàn nhau và quyết định quà tặng cho dân là bộ ấm chén kèm thêm lá cờ đỏ cách mạng vừa mang giá trị văn hóa vừa có nghĩa chính trị lớn lao.

Một suất quà được chi năm trăm ngàn đồng. Lá cờ và bộ ấm chén chưa đến hai trăm ngàn đồng. Dôi ra hơn ba trăm ngàn đồng. Hơn sáu trăm gia đình dân thành phố, hơn sáu trăm suất quà, khoản tiền dôi ra cả trăm tỉ đồng. Một món tiền khẳm chia nhau. Một vụ tống tiền dân trắng trợn núp dưới cái tên đầy đạo đức cách mạng, đầy tình nghĩa nhân văn, tặng quà, tri ân người dân. Một vụ tham nhũng tập thể dễ dàng, mau lẹ và rất hợp thời dân túy, mị dân.

Hội đồng Nhân dân cũng vẫn những bộ mặt quan chức xôi thịt nên dù có vẻ công khai, minh bạch vụ việc được đưa ra Hội đồng Nhân dân “nghiêm túc bàn bạc”, “nhất trí thông qua” thì việc dốc túi ngân sách teo tóp, lép xẹp ra vài trăm tỉ đồng lấy cớ mua quà tri ân người dân để bớt xén được cả trăm tì tiền chia nhau cũng chỉ là trò ăn vụng ở xó bếp của đám quan chức sâu dân mọt nước mà thôi.

Sau những tượng đài Lê nin, tượng đài Hồ Chí Minh sừng sững, sau những tượng đài anh hùng liệt sĩ hoành tráng giữa quảng trường mênh mênh, sau những công viên nhạc nước lung linh màu sắc đều thấy thấp thoáng những xó bếp tối tăm với những bộ mặt quan chức xôi thịt lơ láo vào ra.

Phạm Đình Trọng

Nguồn: https://www.facebook.com/kesiviet