....Tâm hạnh đạo lành...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 822

…Từ bi ẩn độ trí sáng trong
Chín mươi hai tuổi ưa thanh tịnh
Tâm hạnh đạo lành khóc núi sông…

thichquangdo03

(KÍNH THẦY QUẢNG ĐỘ)😪

Nhẫn lòng quạnh vắng đếm chiều Đông
Giấu nỗi ưu tư tận đáy lòng
Đơn thân giữa muôn bầy thú dữ
Ý chí nương giáo pháp tương đồng
Trằn trọc bên ngăn đời ô trọc
Từ bi ẩn độ trí sáng trong
Chín mươi hai tuổi ưa thanh tịnh
Tâm hạnh đạo lành khóc núi sông

Trần Thị Tuyết Nhung