…Bóp nhẹ chư hầu… (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 565

‘…Chư hầu hèn mạt tung hô cúi lòn
Đứa lú đứa niễng tưởng ngon
Đợ dân bán nước không còn mả cha…’

vuongnghi00

Bóp nhẹ nhẹ dưới thắt lưng
Rồi xoa rồi bóp nửa chừng nắn gân
Bóp cho ra những thứ cần
Ra tay bóp lũ mặt đần phổng phơi
Bóp thiệt đâu rảnh đùa chơi
Lòi rõ mặt bọn quen hơi đu cầu
Bí kíp chuyên chính điếm sầu
Thiên triều bóp nhẹ chư hầu lệ tuôn
Lũ lụt sung sức trên nguồn
Đợi ngập ruộng lúa bây buồn kệ bây
Biết nghe lời được toàn thây
Dọa cho sống giống một bầy nặc nô
Lòi mắt trắng ráng bưng bô
Chư hầu hèn mạt tung hô cúi lòn
Đứa lú đứa niễng tưởng ngon
Đợ dân bán nước không còn mả cha

xadap_cuu_songcuulong

Trần Thị Tuyết Nhung