....Đỉẻng & Corona...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 522

‘…Đỉẻng biết có ngày phải buông tay
Corona sao giấu được ai
Tử thần trước mặt đùa thoải mái
Virus vô hình múa công khai…’

nguyenxuankien

Đỉẻng biết rõ mặt Corona rồi
Vẫn quen chiêu lếu láo thật tồi
Thí điểm cách ly ôi bỉ ổi
Tiềm năng nhân bệnh họa rung trời
Tội ác chất chồng thêm tội lỗi
Càng oan khiêng chướng khí muôn đời

Đỉẻng biết thời ăn hại sắp ngưng
Mới gặp Corona chớm vội mừng
"Vĩ đại" bít bưng lòi mặt tửng
Dè đâu đưa cổ móc dây thừng
Đỉẻng lấm lét đọ tài tung hứng
Corona tăng chưa có điểm dừng

Đỉẻng biết có ngày phải buông tay
Corona sao giấu được ai
Tử thần trước mặt đùa thoải mái
Virus vô hình múa công khai
Lò thiêu hỏa táng ngày đêm cháy
Bí ẩn chìm theo dịch bệnh này
....

Trần Thị Tuyết Nhung