.... Hết thời bít bưng...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 887

…Thành Đô Hiệp Ước đã lâu
Hé cho dân biết té lầu sao bây
Mặc cho virus cúm lây
Tình trạng khẩn cấp lan đầy khắp nơi…

phambinhminh_coronavirus

Nhà bán đất bán hả hê
Bây giờ sống kiếp ở thuê nhục rồi
Đầu năm mặt Chuột mới lòi
Corona tới hết thời bít bưng
Giấu che sự thật đã từng
Đóng biên giới chờ người dưng gật đầu
Thành Đô Hiệp Ước đã lâu
Hé cho dân biết té lầu sao bây
Mặc cho virus cúm lây
Tình trạng khẩn cấp lan đầy khắp nơi
Giờ dân hoảng hốt kêu Trời
Đánh cho chết hết giống nòi hán gian
....

biengioi_coronavirrus

Trần Thị Tuyết Nhung