...Trơ Trẽn....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 974

…Cá chết biển chết tương tàn
Dân oan tủi phận lầm than
Thả cá phóng sanh ơn đỉẻng
Trò hề lừa đảo thế gian…

phutrong_cunghuong

Quen thói che mắt thánh nhân
Lập lờ vẽ rắn thêm chân
Suốt ngày kế hèn độc bẩn
Gian dối vô đạo phi nhân

Bắt cá thả cá mị dân
Diễn tuồng bán thánh buôn thần
Cả nước tan thương khóc hận
Niềm đau quặn thắt bao lần

Tội lỗi chất ngất ngàn cân
Formosa tráo trở trâng trâng
Chọc dân sục sôi căm phẫn
Lòng biển tan nát bội phần

"Rửa tội" mọi cách bất cần
Bày trò thả cá thí ân
Lấy lòng thánh thần mưu vận
Che giấu hành động ác nhân

Giả nhân giả nghĩa trả ân
Lợi dụng tôn giáo trú thân
Bán nước hại dân khổ tận
Vô thần si dục tham sân

Cá chết biển chết tương tàn
Dân oan tủi phận lầm than
Thả cá phóng sanh ơn đỉẻng
Trò hề lừa đảo thế gian

phutrong_phongsinh

Trần Thị Tuyết Nhung