....Hóa giải corona...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 841

…Buôn thần bán thánh khỏi chê
Thổ phỉ đầu trọc u mê ba vàng
Lập lờ sư giả hổ mang
Dụ dỗ mê tín con nhang cúng tiền...

hoagiai_coronavirrus

Cốt tu cao tặc ác tăng
Hóa giải virus không bằng gươm dao
Thời kỳ mạt pháp đớn đau
Tụ tập hồi hướng nháo nhào dân đen
Nhìn qua Vũ Hán làm quen
Qua đó sám hối bằng khen rinh về
Buôn thần bán thánh khỏi chê
Thổ phỉ đầu trọc u mê ba vàng
Lập lờ sư giả hổ mang
Dụ dỗ mê tín con nhang cúng tiền
Nghe giảng thành phật tin liền
Corona chả có hiền đâu nha
Nghiệp nặng toi hết tông gia
Nghiệp nhẹ quật cho thấy bà cố đi
Cả dân tộc mắc nghiệp chi
Nhân quả lừa đảo nói gì cũng tin
Oan nghiệt hiện giữa tam tinh
Vận đen ám chướng tụng kinh hoang đàng
Mới hay có đỉẻng thả giàn
Diệt khẩu virus sánh hàng ác tăng

Trần Thị Tuyết Nhung