Hội nghị các tổ chức hội dân sự các quốc gia vùng Đông Nam Á năm 2017 (Quang Nguyên)

Lượt xem: 1311

“…Đoàn các tổ chức xã hội dân sự độc lập VN nêu đề nghị hội nghị trước mắt yêu cầu chính quyền VN không gây khó dễ, bắt bớ những đại biều đã phải trốn đi từ trong nước…”

XA HOI DAN SU - IJAVN

Quang Nguyên (VNTB) Hội nghị các tổ chức xã hội dân sự các quốc gia vùng Đông Nam Á năm 2017 diễn ra tại trường đại học Diliman, thành phố Quezon, Philippines từ ngày 10 dến 14 tháng 11.

Hội nghị là diễn đàn để tất cả các tổ chức xã hôi dân sự trong, ngoài nước nêu lên các vấn đề họ quan tâm và đang đấu tranh để đạt được.

Sáng ngày 11/11 diễn dàn chung của nhiều dân biểu quốc hội các nước ASIAN đã có buỗi chia sẻ, thảo luận về các quyền con người. Không có vị dân biểu nào của quốc hội VN tham dự. Cất tiếng nói chung họ kêu gọi: Các chính quyền và mọi tổ chức, mọi người phải tôn trọng đến từng chi tiết các tiêu chuẩn căn bản đã nêu lên trong Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền và các luật quôc tế về nhân quyền.Các tiến trình dân chủ.Chính quyền phải thưc sự cộng tác, và thật tâm đối thoại với người dân. Luật pháp phải được tôn trọng. Bất phân biệt đối xử, phải tôn trọng sự khác biệt vể chủng tộc, tôn giáo,quan điểm chính trị, xã hội và các vấn đề khác,

Buổi chiều 11/11 các nhóm đại biểu đã nêu lên 3 chủ đề mà họ quan tâm nhất để trình bày trước đại biểu các quốc gia khác. Đoàn đại biểu Việt Nam gồm một số tổ chức dân sự từ VN và hải ngoại, Khối Nhân Sanh Cao Đài, Hội Nhân quyền (bênh vực cho Nguyễn Bắc Truyển), Hội Thánh LIên Hữu Tin Lành, Hội dân Oan đã đồng ý đưa ra 3 vấn nạn của Việt Nam:

1. Vấn đề Tư Do Tôn Giáo tại Viêt Nam.

2. Quyền tự do Báo chí.

3. Quyền lập hội và biểu tình

Các vấn nạn đặt ra với chính phủ VN đã được trình bày trước hội nghị.

Một vài "tổ chức dân sự" được nhà nước VN đạo diễn đã hiện diện rất mờ nhạt tại hội nghị này.

Hội nghị là một diễn dàn chung các tiếng nói của đại biểu người dân trong mỗi quốc gia qua các tổ chức xã hội dân sự. Tuy nhiên bản tóm tắt các ý kiến của các đại biểu các quốc gia, và các đề nghị sửa đổi các tình trang tồi tệ của họ sẽ được đúc kết, gửi các quốc gia liên quan, các tổ chức nhân quyền trên thế giới.

Một trong các quan chức giấu tên, lãnh đạo nhóm người thuộc vài tổ chức dân sự núp bóng chính quyền VN, từ chối không nhận lời phỏng vấn của Phóng viên Việt Nam Thời Báo. Ông ta nói, "chẳng lạ gì các loại hội nghị này."

Đoàn các tổ chức xã hội dân sự độc lập VN nêu đề nghị hội nghị trước mắt yêu cầu chính quyền VN không gây khó dễ, bắt bớ những đại biều đã phải trốn đi từ trong nước, gồm những người thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất, Khối Nhơn Sanh Cao Đài, Hội Thánh Tin Lành Liên Hữu H'mong, Dân Oan. 

Đại diện Hội Nhà Báo VN được mời tham dự hội nghị này đã nêu vấn đề tự do báo chí tại Việt Nam.

Quang Nguyên

Nguồn: vietnamthoibao.org/2017/11