....Cực điểm...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 500

‘…Thiên đường thiết lập toàn mồ mả
Chế độ xương tàn đói ra ma…’

danoan_phanuat

Nghèo "trở lên" gấp mấy Tết qua
Thêm tên nhập hội kẻ không nhà
Mồ hôi nước mắt trôi sông cả
Mất đất oan khiên khổ lắm nha
Thiên đường thiết lập toàn mồ mả
Chế độ xương tàn đói ra ma
Vô lương tâm biết chi nhân quả
Đến cực điểm rồi sẽ rõ ra
....

Trần Thị Tuyết Nhung