....Trở lên...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 817

…Hồn chữ chắc sánh ngang cua
"Trở lên" đỡ phải chịu thua trâu bò
"Trở lên" sáng mắt đeo mo…

conduoi_trolen01

"Trở lên" nghèo đói tan tành
"Trở lên" sính chữ để dành te tua
Hồn chữ chắc sánh ngang cua
"Trở lên" đỡ phải chịu thua trâu bò
"Trở lên" sáng mắt đeo mo
Chủ Nợ Xù Hết khổ lo chất đầy
"Trở lên" không xuống được đây
"Trở lên" siêu đẳng dốt lầy như nhau
Chó Ngựa Xếp Hàng thấp cao
Cội Nguồn Xóa Hết làm sao bây giờ
....

conduoi_trolen02

Trần Thị Tuyết Nhung