....Khổ nạn...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 416

‘…Lộc Hưng năm ngoái đau tơi tả
Sềnh đất Tết này chỉ thấy ma...'

danap_dongtam07

Nghèo đói từ khi đỉẻng ghé nhà
Thê thảm làng gần tới xóm xa
Đã bốn lăm năm kinh hoàng quá
Xuân về uất ức khổ xót xa
Lương dân mất đất thêm vật vã
Đỉẻng ác bao vây chẳng đường ra
Lộc Hưng năm ngoái đau tơi tả
Sềnh đất Tết này chỉ thấy ma
😪😪😪😪

danap_dongtam08

Trần Thị Tuyết Nhung