....Mừng năm mới...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 345

‘…Gánh vác việc nước nhà quan ải
Chung tay không phân biệt gái trai
Già trẻ được chăm lo thư thái
Lộc tài suôn sẻ kết vận may…’

happy_newyear

Cùng chúc nhau đây Ngày Một Tây
Bình yên hạnh phúc mãi như vầy
Ăn ngon mặc đẹp là thiệt đấy
Tử tế thương yêu trải tràn đầy
Trừ gian diệt ác thêm chuyện phải
Bác ái công bình thấm lời hay
Sẻ chia đói khổ không e ngại
Gìn giữ làng quê họa cướp ngày
Diệt hết lũ lọc lừa nhân ngãi
Tham sân si quên nghĩa đức tài
Gánh vác việc nước nhà quan ải
Chung tay không phân biệt gái trai
Già trẻ được chăm lo thư thái
Lộc tài suôn sẻ kết vận may
....

Trần Thị Tuyết Nhung