....Sài Gòn còn em...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 802

…Sài Gòn khi vắng anh
Thương Tiếc tận mây xanh
Bao danh lam thắng cảnh
Đã sụp đổ tan tành…

saigon_con_em01

Sài Gòn còn em mà
Đâu sợ khoảng cách xa
Viễn Đông Hòn Ngọc lạ
Xưa chói sáng hiền hòa

Sài Gòn xa khắc tên
Đời đời không dễ quên
Niềm thân quen thương mến
Nỗi nhớ lúc chông chênh

Sài Gòn bên mâm cơm
Bụng no vẫn còn thơm
Mùi quê hương làng xóm
Quấn quýt vướng cọng rơm

Sài Gòn khi vắng anh
Thương Tiếc tận mây xanh
Bao danh lam thắng cảnh
Đã sụp đổ tan tành

saigon_con_em03

Trần Thị Tuyết Nhung