Mến chúc bạn một Mùa Giáng Sinh An Lành (Thông Luận)

Lượt xem: 548

Chúc các bạn được sự bình an trong tâm hồn cho dù lúc này lòng đầy ngổn ngang, lo âu, buồn sầu. Hãy tĩnh lặng và biết rằng chúng ta là một phân tử của Thượng Đế.

giangsinh_2019_brussels01

Chúc các bạn được sự bình an trong tâm hồn cho dù lúc này lòng đầy ngổn ngang, lo âu hay buồn sầu. Hãy tĩnh lặng và biết rằng chúng ta là một phân tử của Thượng Đế. Ban Biên Tập Thông Luận

giangsinh_2019_brussels02

Mến chúc bạn một Mùa Giáng Sinh An Lành