....Số phận chữ quốc ngữ...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 542

‘…Đúng kế sách gian thần mua bán
Chữ bùi hiền được gán lộ thiên
Công khai cấn nợ ngang nhiên
Chữ Quốc Ngữ sớm qui tiên đi đời…’

bui_hien02

Đưa dân tộc cận kề tử huyệt
Đỉẻng quang vinh chắc biết hơn ai
Dọn đường chờ lúc ra tay
Chữ Quốc Ngữ bị đọa đày cướp công

Lũ bợ đít bội vong trí tuệ
Giỏi bám đu ân huệ bạn vàng
Bửa rừng xẻ núi tan hoang
Cơ đồ đất nước ngập tràn thương đau

Bày trò phỉnh trèo cao phách lối
Thuyết âm mưu cơ hội a dua
Điên khùng cũng tự phong Vua
Hậu duệ hèn nhát te tua ngu đần

Đúng kế sách gian thần mua bán
Chữ bùi hiền được gán lộ thiên
Công khai cấn nợ ngang nhiên
Chữ Quốc Ngữ sớm qui tiên đi đời

trithuc_vongan

Trần Thị Tuyết Nhung