Thêu: ngày nay dân đã hết sợ rồi (Từ Thức)

Lượt xem: 1119

‘…Trước kia, chỉ tranh đấu cho gia đình mình, nhưng chính cái tàn bạo không giới hạn đó đã khiến nhiều người, như bà, ngày nay coi chuyện tranh đấu như một nghĩa vụ, dù phải hy sinh cả gia đình…’

can_thi_theu01

Một video rất nên coi và phổ biến rộng

Tiếng nói quả cảm, nhưng rất chân thành của một phụ nữ dấn thân. Không có những kêu gọi suông, những khẩu hiệu nổ, những đao to búa lớn. Chỉ là lời nói chân tình của một phụ nữ nông dân, nếu sống trong một xã hội tử tế, chắc cũng chỉ lo chuyện chồng con.

Trong vài phút ngắn, bà CẤN THỊ THÊU, người đã nhiều lần đi tù vì đấu tranh chống cướp nhà, cướp đất, cho thấy thực trạng và dân trí ở nông thôn ngày nay.

Bà Thêu nói ngày nay dân đã hết sợ rồi. Công an càng ngày càng tàn bạo, nhưng chúng càng độc ác, người dân càng quyết liệt đấu tranh hơn nữa. Trước kia, chỉ tranh đấu cho gia đình mình, nhưng chính cái tàn bạo không giới hạn đó đã khiến nhiều người, như bà, ngày nay coi chuyện tranh đấu như một nghĩa vụ, dù phải hy sinh cả gia đình. Chỉ tự oán trách mình đã không làm hơn được.

Mạng xã hội cũng cho người tranh đấu thấy mình không lẻ loi. Nếu mọi người đoàn kết, xã hội sẽ thay đổi rất nhanh.

Bà Thêu cũng nêu một thực tế này: ý chí của người tranh đấu bền bỉ, nhưng khó khăn kinh tế khiến cuộc tranh đấu lâu dài khó khăn. Công Sản biết điều đó. Chúng cho công an ủi, san bằng lúa, ruộng của người dân.
Thay đổi tới từ bên trong. VN sẽ thay đổi, nếu có nhiều bà Cấn thị Thêu.

Video này là một trong những cuộc phỏng vấn các phụ nữ tranh đấu trong nước, do tổ chức nhân quyền THE 88 PROJECT, thực hiện.

https://diacritics.org/2018/04/30184/…

Nguồn: facebook.com/tu.thuc.39