...Chủ nghĩa thần....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 933

…Tưởng là sống vì dân
Ngỡ là con cháu dân
Ngờ đâu mang đầu bẩn
Hèn đần phản bội dân…

congan_danap

Theo Chủ nghĩa Vô thần
Rắc trên óc đầy phân
Luôn vơ càn vét bẩn
Từ tiền thuế của dân

Theo Chủ nghĩa Vô thần
Chỉ là loại chó săn
Thích bạ đâu cũng cắn
Hạ đẳng xúc phạm dân

Theo Chủ nghĩa Vô thần
Lếu láo vượt bản thân
Dùng mưu hèn kế quẩn
Xử bất nhân với dân

Tưởng là bạn của dân
Ngỡ là bảo vệ dân
Ngờ đâu mang thù hận
Cầm súng bắn nhân dân

Tưởng là sống vì dân
Ngỡ là con cháu dân
Ngờ đâu mang đầu bẩn
Hèn đần phản bội dân

Tưởng là yêu thương dân
Ngỡ là giúp đỡ dân
Ngờ đâu mang táng tận
Hành hạ giết hại dân

congan_danap01

Trần Thị Tuyết Nhung