... Thích phong Tướng...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 976

…Đặc thù Tướng giống như kê khống
Lòn cúi tài tình mất Biển Đông
Kiếp nô lệ Tướng sao không chống
Dân tộc đau thương họa diệt vong…

phong_tuong

Thị trường Tướng Việt Nam đang nóng
Theo thặng dư mùa ế chợ bông
Nhìn quanh lạm phát thành một đống
Khống chế ngưng thừa Tướng được phong
Tướng chìm lãnh lương theo nguyện vọng
Chờ nổi danh tiếng chả cần công
"Tâm tư Tướng" phải phò kính trọng
"Tướng tủi thân" nên được nuôi không
Bổ sung Tướng không còn chỗ trống
Phong thưởng nhau quá hiểu trong lòng
Đặc thù Tướng giống như kê khống
Lòn cúi tài tình mất Biển Đông
Kiếp nô lệ Tướng sao không chống
Dân tộc đau thương họa diệt vong
Trời ơi! Tướng sướng thân mơ mộng
Đất nước ngày nào mới thoát gông!

Trần Thị Tuyết Nhung