Lênin, trí thức hay đồ tể? (Từ Thức)

Lượt xem: 1187

“…Sự thực, việc tập đoàn lãnh đạo CSVN tri ân Lénine cũng không phải vô lý. Họ leo lên cầm quyền nhờ những nguyên tắc của Lénine Lời khuyên quý báu nhất của đồng chí Vladimir Ilitch : muốn tồn tại mãi mãi, Đảng phải biết thẳng tay đàn áp…”

lanhdao_csvn_tuongniem_lenin

Trong khi các nhà lãnh đạo VN, áo quần bảnh bao, đứng xếp hàng tưởng niệm Lénine ( Lenin ) và công đức của cuộc cách mạng tháng Mười, người Việt nên tìm hiểu về Lénine để biết các cụ, các bác tính dẫn dân tộc vào con đường nào.

Rất nhiều sách báo về Lénine đã ra đời nhân dịp 100 năm Cách Mạng Tháng Mười. Nếu chỉ cần đọc một cuốn, cuốn đó là một tác phẩm mới in của Stéphane Courtois , “Lénine, l’inventeur du totalitarisme” ( Lénine, người sáng tạo chủ nghĩa toàn trị )

Stéphane Courtois là một nhà nghiên cứu, một sử gia có thẩm quyền nhất về Công Sản, tác giả 30 cuốn sách về chế độ độc tài đỏ. Ông là người điều khiển ban biên soạn cuốn “Le Livre Noir du Communisme” ( Cuốn sổ đen của chủ nghĩa C.S), trước đây đã được dịch ra 26 thứ tiếng, bán trên một triệu cuốn. Trong một hồ sơ trên 800 trang, các tác giả đã vạch trần, với sự chính xác của sử gia, những tội ác đối với nhân loại của các chế độ CS.

Sau khi những tội ác kinh hoàng của chế độ CS bị phát giác, guồng máy tuyên truyền của Nga Xô Viết, với sự đồng lõa của trí thức thiên tả Tây Phương, tìm cách đổ hết tội ác lên đầu đồ tể Staline, khoác cho Lénine cái áo một lý thuyết gia trí thức.

Trong “Lénine, l’inventeur du totalitarisme”, Courtois , như nhan đề của cuốn sách, đã chứng minh Lénine mới chính là người đã sáng chế ra lý thuyết toàn trị và áp dụng những biên pháp tàn bạo nhất để cai trị.
Lénine là cha đẻ của lý thuyết dùng kinh hoàng để thống trị, của ý niệm chuyên chế vô sản, kinh tế chỉ huy, Đảng duy nhất, công an chính trị, Hồng quân, goulag, tẩy não ...

Staline chỉ là một tên học trò, khát máu thiệt, nhưng chỉ là một tên học trò thi hành chính sách ông thầy Lénine đã vạch ra. Nắm quyền, bằng bất cứ giá nào. Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Hàng triệu người chết chỉ là một chi tiết, những viên gạch cần thiết để xây dựng một xã hội mới.

Lénine là người sẵn sàng gây nội chiến để chiếm chính quyền, sẵn sàng và đã thủ tiêu tất cả những đối thủ trên đường đi, bắt đầu là những đồng chí không tuyệt đối trung thành.

Thay vì dựa vào nhân dân theo lý thuyết CS để làm cách mạng, Lénine chỉ tin một số tay chân thân tín, những tay cách mạnh nhà nghề. Cái gọi là cuộc cách mạng tháng Mười, thực sự chỉ là một cuộc đảo chánh của phe Lénine. Sau đó, Lénine đã cho soạn kịch, dựng phim, tuyên truyền như một cuộc cách mạng được toàn dân Nga ủng hộ.

Cái ông Lenine khát máu đó, đã gây kinh hoàng hơn cả chủ nghĩa nazi, ngày nay cả thế giới muốn quên lãng, là người mà toàn bộ lãnh đạo VN đứng xếp hàng kính cẩn tưởng niệm. Quên cả đồng bào nạn nhân của bão lụt đang tàn phá, gây tang tóc ở miền Trung.

Sự thực, việc tập đoàn lãnh đạo CSVN tri ân Lénine cũng không phải vô lý. Họ leo lên cầm quyền nhờ những nguyên tắc của Lénine : gieo kinh hoàng để cai trị, Đảng là quốc gia, tự do là phản động. Lời khuyên quý báu nhất của đồng chí Vladimir Ilitch : muốn tồn tại mãi mãi, Đảng phải biết thẳng tay đàn áp.

Từ Thức

Nguồn: facebook.com/tu.thuc.39

Sách tham khảo:

-LE LIVRE NOIR DU COMMUNISME. Dirigé par S. Courtois. Ed ( nxb ) Robert Laffont/ Calman Lévy. Paris.
Bản tiếng Anh : THE BLACK BOOK OF COMMUNISM. Crime, Terror, Repression. S.Courtois. Publisher : Harvard University Press.

lenin_inventeur_socialisme

- LÉNINE, L’INVENTEUR DU TOTALITARISME. S.Courtois. Ed Perrin. Paris


Vài danh ngôn của Lénine :

- Nhân dân không cần tự do. Tự do là sản phẩm của độc tài trưởng giả

- Khi có nhà nước, không có tự do. Khi có tự do sẽ hết nhà nước

- Một sự dối trá, nếu nhắc đi nhắc lại, sẽ thành sự thực

- Cái quan trọng, không phải là lá phiếu. Cái quan trọng là cách đếm phiếu