....Bao mất nước...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 682

…Xếp Hàng Chờ Nước trước sau
Dân tình lấn chen bát nháo
Hứng nước - Chờ nước đầy thau
Bán nước - Phá nước trơ tráo…

xephang_chonuoc02

Nhiễm bẩn nguồn nước nháo nhào
Xếp Hàng Chờ Nước trước sau
Dân tình lấn chen bát nháo
Hứng nước - Chờ nước đầy thau
Bán nước - Phá nước trơ tráo
Người nghèo nhìn nhau lệ trào
Thúi bẩn tanh ngang mùi máu
Nhà nhà biết phải sống sao
Nhu cầu tắm giặt cơm cháo
Thiếu nước rồi làm thế nào
Thời đại vinh quang độc đáo
Xuống Hàng Chó Ngựa cho mau

Trần Thị Tuyết Nhung