... Đã lỡ quyết tâm...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1477

”...Quyết Tâm ăn cướp quá lậm thâm
Giành được đất vàng phải chịu đấm
Cướp của công khai phải Quyết Tâm
Sáng kiến tước đoạt thêm ác đậm...”

danoan_thuthiem06

Muốn giành miếng xôi phải chịu đấm
Muốn cướp miếng đất phải Quyết Tâm
Mưu hèn kế độc càng sâu đậm
Ô hô! Cha Mẹ đặt tên nhầm
Thấy mùi đất lợi siêu cứ nhắm
Nước mắt Thủ Thiêm ướt quanh năm
Mùi thối bưng bô ngày càng khắm
Quyết Tâm ăn cướp quá lậm thâm

Giành được đất vàng phải chịu đấm
Cướp của công khai phải Quyết Tâm
Sáng kiến tước đoạt thêm ác đậm
Ô hô ! Cưỡng chế bất kể nhầm
Chia nhau béo bở nên cứ nhắm
Thủ Thiêm thống khổ khóc bao năm
Mùi phản bội hại dân quá khắm
Quyết Tâm lộ thất đức gian thâm

Đây là Lòng Dân....

Thấy mặt gian tà là muốn đấm
Cứu nước cứu dân phải Quyết Tâm
Tình yêu Tổ Quốc luôn sâu đậm
Trách nhiệm Quê Hương chẳng thể nhầm
Lương tri lương thiện là điểm nhắm
Xây đời sống đủ suốt quanh năm
Xóa hết loại bưng bô nịnh khắm
Quyết Tâm hợp sức thật cao thâm

Trần Thị Tuyết Nhung (2018)