....Cảnh giới Niết Bàn....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 816

”...Đánh lận lập lờ nghiệp nhân quả
Ai chứng từ bi giả vô thần
Cảnh giới Niết bàn còn dối trá
Tụng kinh là tới được hay sao!...”

su_quocdoanh01

Thật không 500 Sư cầu nguyện
Cho khắc tinh TỰ DO - NHÂN QUYỀN
Đã hủy diệt bao người ưu tú
Đã giam cầm bao kẻ tài hiền
Nỗi đau oán than thêm chồng chất
Hại bất đồng chính kiến triền miên
Tù nhân lương tâm nhiều thống khổ
Yêu nước chịu đàn áp gông xiềng

Thật không 500 Sư cầu nguyện
Cho Tội đồ dân tộc thoát siêu
Biến cả nước thành nhà tù lớn
Sĩ phu trí thức bị giam liều
Sát hại dân oan đầy bất nhẫn
Vô lương tâm đàn áp tiêu điều
Bằng hơi cay dùi cui phun nước
Quyền làm người tước đoạt triệt tiêu

Thật không 500 Sư cầu nguyện
Cho bạo chúa khát máu vô nhân
Hối lộ Trời Phật về tịnh độ
Chuyên độc tài mua bán Thánh Thần
Đánh lận lập lờ nghiệp nhân quả
Ai chứng từ bi giả vô thần
Cảnh giới Niết bàn còn dối trá
Tụng kinh là tới được hay sao!

Trần Thị Tuyết Nhung