...."Đ** m* tòa"....! (Địt Mẹ Tòa) (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1303

“…Một chế độ tương xứng súc sanh
Một phiên tòa toàn lũ gian manh
Một bản án phi nhân bất hạnh
Một lời nguyền "Đ** M*" lưu danh…”

ditme_toa02
Nguyễn Văn Túc bị kết an 14 năm tù, người chửi

Quan tòa mà cũng bị chử..i
Biết ngay là thứ chả ra gì
Răm rắp phán xử theo lệnh chỉ
Dù xét bị cáo chẳng tội chi

Mẹ quan tòa nghe có buồn không
Con mình danh giá được gọi ông
Xử người "Bảo vệ môi trường sống"
Bị "Đ** M* Tòa" đáng phải không

Quan tòa mà cũng bị chử..i
Chứng tỏ là một lũ ngu si
Các phiên tòa quy trình sẵn ý
Ngụy tạo chứng cứ chẳng ai bì

Mẹ quan tòa nghe có buồn không
Con mình bênh vực chính quyền ngông
Xử người "Dân chủ chống đảng cộng"
Bị "Đ** M* Tòa" đáng phải không

Chử..i quan tòa chốn công đường
Bởi vì bộ máy quá nhiễu nhương
Chỉ giỏi lòe loẹt tô lý tưởng
Lừa mị dân điêu đứng thê lương

Một chế độ tương xứng súc sanh
Một phiên tòa toàn lũ gian manh
Một bản án phi nhân bất hạnh
Một lời nguyền "Đ** M*" lưu danh.

thomas_jefferson02

Trần Thị Tuyết Nhung