.....Đồ lẻo mép...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 912

...Đe dọa vu khống lời "nghịch nhĩ"
Bắt dân phải câm điếc vô tri
Muốn độc quyền ngu dân thống trị
Trăm năm tụt hậu chẳng so bì...

mattrantoquoc01

Kinh tởm quá bọn quan ăn hại
Bất lương ươn hèn đểu cáng tham
Kinh tởm thật bầy quan vô lại
Cợt cười trâng tráo hớn hở vui
Kinh tởm loại "ố nhân" hủ bại
Nhát đần ngu phe nhóm bao che
Kinh tởm lũ bưng bô phá hoại
Mị dân chia chác ghế phân vai

Trước bức bách vận nước lâm nguy
Lộ vô vàn bộ mặt chây lỳ
Lòi ra bao tuyên ngôn ấu trĩ
Cốt cách lãnh đạo đáng khinh khi
Quên hết sự thật và chân lý
Bị cường quyền che cản lối đi
Sợ phản biện lương tâm đạo lý
Về tình hình đất nước ai bi
Đe dọa vu khống lời "nghịch nhĩ"
Bắt dân phải câm điếc vô tri
Muốn độc quyền ngu dân thống trị
Trăm năm tụt hậu chẳng so bì.

lanhdao_congsanvietnam

Trần Thị Tuyết Nhung